تصفح

Comune di
Omegna
home
 
تغيير اللغة
italiano english español |عربي
أخبار

أخبار

31/05/2022     Refezione Scolastica
Iscrizioni Anno Scolastico 2022 2023 Refezione

In allegato news riguardante l'iscrizione alla refezione scolastica per l'anno 2022 2023

Iscrizioni Anno Scolastico 2022 2023 Refezione

01/04/2022     Refezione Scolastica
MENU' ESTATE SECONDARIA 2022

IN ALLEGATO TRASMETTO MENU' ESTATE 2022 SECONDARIA

MENU' ESTATE SECONDARIA 2022

01/04/2022     Refezione Scolastica
MENU' ESTATE 2022 INFANZIA E PRIMARIA

IN ALLEGATO TRASMETTO MENU' ESTATE 2022 INFANZIA E PRIMARIA

MENU' ESTATE 2022

الدخول في النظام
Hai dimenticato la password?

وصلات مواقع أخرى