تصفح

Comune di
Omegna
home
 
تغيير اللغة
italiano english español |عربي
أخبار

أخبار

22/09/2022     Refezione Scolastica
MENU' AUTUNNO/INVERNO 2022/2023

In allegato si trasmette il nuovo Menù Autunno/Inverno 2022/2023

MENU' AUTUNNO/INVERNO 2022/2023

22/09/2022     Refezione Scolastica
MENU' PRIMAVERA/ESTATE 2022/2023

In allegato si trasmette il nuovo Menù Primavera/Estate 2022/2023.

MENU' PRIMAVERA/ESTATE 2022/2023

31/05/2022     Refezione Scolastica
Iscrizioni Anno Scolastico 2022 2023 Refezione

In allegato news riguardante l'iscrizione alla refezione scolastica per l'anno 2022 2023

Iscrizioni Anno Scolastico 2022 2023 Refezione

الدخول في النظام
Hai dimenticato la password?

وصلات مواقع أخرى